FT350 Power & Free

Gulv conveyors eliminerer behovet for en stålkonstruktion, da den er fastgjort til det eksisterende gulv. Gulv conveyors bliver brugt til såvel montagelinjer som malerlinjer i kombination med robotter. Tilgængelig i Power & Free med akkumulering, men også i en mere omkostningseffektiv version med fast indgreb.

FT350 består af tre profiler. I de  to øverste “Free” profiler bevæger vognen sig igennem systemet. I det underliggende “Power” profil løber kardan kæden med medbringere monteret i en fast deling. Det omkostningseffektive og modulopbyggede FT350 system er lavet specifikt for at imødekomme kundens krav. Kædedeling, kapacitet, vognstørrelse samt akkumuleringslængder er blot nogle få parametre vi designer for at opfylde vore kunders krav og ønsker.

Kæden og troljerne er forbundet med en drejelig akkumuleringsenhed på troljen. Forbindelsen er mulig når akkumuleringsenheden forbliver i den laveste stilling og kan binde sig til medbringeren på kæden. Fortroljer bliver frigivet når de ankommer til et lukket akkumulerings/buffer stop eller en bagtrolje på en parkeret vogn foran den. Akkumuleringsenheden drejer opad, og bliver frigivet fra medbringeren. FT350 systemet bliver drevet af én eller flere elektrisk kontrollerede drivstationer. Systemet kan designes med flere forskellige kædesystemer og skiftespor for, at styre troljerne til flere forskellige bestemmelsessteder. Det giver en optimal fleksibilitet.

FT350 er let at vedligeholde

FT350 akkumuleringsstoppene har et minimum af bevægelige dele, og er derfor lette at vedligeholde. Akkumuleringssystemet og akkumuleringsstoppene sikrer at troljerne bliver udløst øjeblikkeligt fra kardan kæden, hvilket muliggør dem at stå i en buffer på 30°, 45°, 60°, 90°, 120° eller i lineære rækker.

Et kodningssystem gør det muligt for den enkelte trolje at aktivere skiftespor m.v., og styringssystemet sikrer at troljen kommer igennem det valgte procesområde til det rigtige stop/buffer plads. Er disse funktioner vigtige for dig og din produktion, så er FT350 den rigtige løsning for dig.

FT350, maksimal belastning per trolje: 200 kg.

 

Kontakt Conveyor Technique – always moving forward … 

Conveyor Technique A/S · Danmark · Telefon +45 5573 3400 · sales@ctas.dk